Teknisk Analys

I samband med ett nytt projekt så kom jag i kontakt med en gammal bekant som numera driver ett företag som sysslar med “teknisk aktieanalys”:http://www.axier.se/.

“Teknisk analys”:http://www.axier.se/ är ett samlingsnamn för en rad tekniker som används för att förutspå hur en aktie sannolikt kommer att röra sig i framtiden. Man brukar ställa fundamental analys mot teknisk analys.

Inom fundamentalanalysen inriktar man sig på det underliggande företagets fundamentala data, Årsredovisningar, branschrapporter, konjunkturläge etc. Inom teknisk analys försöker man bortse från allt detta. Det enda som är viktigt är vad som händer med aktien på börsen. pris och volym är det enda viktiga. Nästan alla tekniska indikatorer beräknas från dessa indata.

Lite länkar:

* “Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening”:http://www.staf.nu/
* “Om teknisk analys”:http://www.staf.nu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
* “Stockcharts.com”:http://stockcharts.com/
* “Technical Analysis from A to Z – Equis International”:http://www.equis.com/customer/resources/taaz/Default.aspx

What goes around – comes around

Guy Kawasaki har skrivit ett inlägg om att vara hövlig.

* The Art of Sucking Down

Många bra tankar:

Huvudtesen är att fastän du mest är respektfull och uppmärksam mot personer med fina titlar och makt så kanske det är så att det är mer användbart att göra det mot personer utan stora titlar.

*1. Understand the dynamic.*
Förstå att det kan vara bra att vara snäll mot den person som har makten att utföra det du vill få gjort, i vilken position den personen än sitter.

*2. Understand their needs.*
Förstå att de också vill göra ett bra jobb och de kan ha bra och dåliga dagar, precis som du.

*3. Be important.*
Om du vill bli behandlad som en viktig kund så måste du vara en viktig kund. Bli stamgäst på ett fåtal restaranger, lär känna en av handlarna på torget, flyg med ett flygbolag (eller inom en samarbetsorganisation)

*4. Make them smile.*
Det är bättre att vara vänlig än att vara sur/arg om man vill få som man vill.

*5. Don’t try to buy your way in.*
Förolämpa ingen med att tro att du är viktig för att du har resurser.

*6. But do express your gratitude on the way out.*
Men det är alltid effektivt att visa sin uppskattning efteråt, helt opåkallat.

*7. Never complain.*
Det är sällan effektivt att klaga högre upp i kedjan. Ett undantag är om personen du talar med uppenbarligen gör fel eller är inkompetent.

*8. Rack up the karmic points.*
Gör gott så kommer gott tillbaka till dig. Och du – du måste alltid ligga på plus innan du kan få tillbaka

*9. Accept what cannot be changed.*
Ibland blir du besviken och det finns inget att göra. Förutsätt att de flesta människor du träffar inte är ute efter dig.