Vill du höra hur jordbävningar låter?

Jordbävningar håller sig oftast i 1 Hz området, långt under hörbarheten för människan, men om man komprimerar tidsskalan ungefär 2000 gånger så kan forskarna producera hörbara representationer. Det visar sig, helt naturligt om man tänker efter, att olika sorters jordbävningar genererar olika sorters ljudsignaturer:

* Auditory Seismology

Fascinerande ljud.

[via: “BLDGBLOG”:http://bldgblog.blogspot.com/2006/11/earth-instrument.html]