Sparklines

Edward Tufte: Sparklines

“Sparklines: intense word-size graphics”
Intressant koncept. För att utöka informationsmängden kan man lägga till en sparkline, en liten grafisk representation av data som kan lägga s in t ex i löpande text och på så sätt illustrera mycket mer än vad text hade kunnat göra på samma yta.

Vad det egentligen handlar om verkar vara att presentera så mycket information som möjligt på så lite yta som möjligt samtidigt som det fortfarande är läsbart och användbart.

ett exempel från hälsovården:
I stället för att bara skriva Glucose 128 för att beskriva glukosnivån hos en patient så kan man använda ett diagram med glukoshistorien för patienten tillsammans med nuvarande nivå:
sparkline1.gif

Via: “Social Twister”:http://socialtwister.com/archives/000390.html

2 thoughts on “Sparklines”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.