vinklingar i nyhetsrapporteringen

Liksom “Johan Norberg”:http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=04&year=2006#1618 så såg jag jag också nyhetsinslaget igår om ökningen av de tragiska självmorden bland unga. Det är inte hela sanningen skriver Johan som har läst socialstyrelsens rapport. Det visar sig att antalet självmord har konstant minskat sedan 1987 men det har kommit en liten ökning av självmordsförsök bland unga kvinnor och det är givetvis detta som tas upp i nyhetsinslaget. Detta ledde ju till en känsla av att självmord är på uppgång i landet.

Detta tänkte i alla fall jag när jag såg inslaget. Till mitt försvar så kan jag dock säga att jag drog öronen åt mig när en av de intervjuade använde det användbara “mörkertalet”. Detta används när man vill måla upp en bild av hur man tror det är men som man inte kan bevisa. Det är väldigt farligt att ge sig ut på detta gungfly. Man måste veta hur det är innan man vidtar några åtgärder.

Hade vi gått på “mörkertalet” så hade vår polismakt varit i full gång med att leta efter de hundratals barn som satanistkulter har kidnappat och offrat enligt Eva Lundgren, forskare i Uppsala. (bara för att ta ett exempel)

För att återgå till det ursprungliga ämnet så visar det sig alltså att självmordsfrekvensen inte alls är på väg upp som man fick känslan av om man såg på nyheterna igår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.