Omedveten beskrivning

Irene von Wachenfeldt beskrev sin egen organisations trångsynthet omedvetet när hon försökte förklara varför det finns forskning som motsäger ROKS hårt drivna linje.

…man är så fast i sin egen tankevärld…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.