Lite reklam för vänsterpartiet

Tänkte att jag, liksom “Erik Erfors”:http://expressen.se/index.jsp?d=148&a=442301, skulle göra lite reklam för en del av vänsterpartiets program

* Löntagarfonder införs och tar stegvis över Ericsson och de börsbolag som ännu inte flyttat från Sverige.
* Kommunalskatterna höjs över hela landet. Även i Fagersta där vänstern i egen majoritet sänker den.
* Alla kommunalägda företag får skatterabatter i förhållande till de privata företag som ännu finns kvar.
* Sex timmars arbetsdag, med full lön till alla svenskar.
* All verksamhet som privatiserats “återtas”. Vilket givetvis inkluderar Telia som privatiserades med stöd av vänsterpartiet.
* Facken får beslutanderätten om vilken bemanning som krävs på respektive arbetsplats.
* Arbetarna tar över ägandet av “de större företagen”. Det vill säga de som inte redan ägs av löntagarfonder eller har flyttat utomlands.
* “De arbetande tar över ledningens ansvar och arbete” i de statliga företagen.
* Men personalkooperativ inom den offentliga sektorn avskaffas.
* Vd, bolagsstämma och styrelse ska inte längre ha någon bestämmanderätt över företagen.
* Kommunal egendom förs över i stiftelser, så att andra partier inte längre kan bestämma över tillgångarna.
* Arvs- och gåvoskatterna återinförs. Alltså samma arvs- och gåvoskatter som vänsterpartiet har varit med om att avskaffa.
* Fler svenskar ska betala högre statsskatt.
* Bolagsskatten måste höjas.
* Utgiftstaket och krav på balans i den offentliga ekonomin ska avskaffas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.