grundlagsomröstning i Irak

Jag såg en liten TT-notis i Sydsvenskan och med förbehållet att jag kan ha missförstått eller att TT var lite otydliga så kan omröstningens utgång bli varken ja eller nej.

Det handlade om att det beslutats att för att ett ja till grundlagen behövs att en majoritet av de som går och röstar röstar ja men om det skall bli nej till grundlagen så krävs det att en majoritet av de röstberättigade röstar nej. Jag förmodar att någon har drivit igenom detta av valtaktiska skäl för att det skall bli svårare för att få ett nej men jag ser inte att det blir någon skillnad. Det som är mest intressant är att det kan bli så att det blir varken ja eller nej.

ett räkneexempel:

* säg att det finns 11 röstberättigade och att det är 8 som går och röstar.
* då behövs det 4 röster för ett ja eller 6 röster för ett nej enligt reglerna.
* men om det bli 3 ja och 5 nej så blir det ju varken ja eller nej.

Hur gör man nu? Det blir väl ett val till och det tror jag inte är säkert att det är positivt för ja sidan. Det är inte omöjligt att det är lättare att mobilisera nej-sidan än ja-sidan bara för att ‘visa dem’

Detta är säkert bara rent teoretiska funderingar men jag tycker aldrig att man skall skapa tekniska fördelar i valsystemet. Det ser vi bl a i USAs valkretsindelning som på många håll är dragna så att det i princip är omöjligt för den politiske motståndaren att vinna i vissa distrikt.
Nä, enkla, oemotsägbara och rättvisa omröstningar utan valtaktiska manövreringar är en förutsättning för demokratin.

Uppdatering: enligt Bildt verkar det mest vara ett “försök”:http://bildt.blogspot.com/2005/10/iraq-slips-away.html

Uppdatering 2: det var lite mer “komplicerat”:http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=470397&previousRenderType=6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.